Działanie 3.3 Innowacje w MŚP

cbxffr

POSTĘPOWANIE OFERTOWE

WEKTOR MAREK GĄSIOROWSKI zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Osi Priorytetowej RPO WM 2014–2020   III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości,
Działanie 3.3 Innowacje w MŚP.

Numer naboru: RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22
Numer wniosku: RPMA.03.03.00-14j035/23

Tytuł projektu : ”Wdrożenie innowacyjnych maszyn do pakowania substancji sypkich i płynnych w folię rozpuszczalną w wodzie będących wynikiem zrealizowanych prac B+R”.

1. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/PR3.3/01/2023 - Centrum obróbkowe CNC - Pionowe 3-osiowe Centrum Obróbkowe
  Szczegółowe informacje i załączniki znajdują się w bazie konkurencyjności - link poniżej.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/143390

 

© Wektor Technology